Здрав живот

Ако и вие сте здравствено свесна личност, ве молиме дојдете во HSY, добредојдени сте!

Замена на филтер за воздух за Balmuda

  • Прилагоден елемент за хепа филтер за прочистувач на воздух Замена на филтер со активен јаглен Balmuda

    Прилагоден елемент за хепа филтер за прочистувач на воздух Замена на филтер со активен јаглен Balmuda

    НаБалмудапрочистувачот на воздух има два вентилатори, еден за привлекување и еден за довод на воздух.Централниот турбофан создава привлечност и надворешниот воздух се прочистува преку 360° филтер за лизозим.Прочистениот воздух продолжува да се влече од горниот зелен вентилатор и да се испраќа директно горе.Во овој момент, страната почнува да го зголемува вшмукувањето, максималниот волумен на воздух во минута може да биде 10 илјади литри, CADR вредност до 469m3/h.